Chính sách thanh toán

  • Chính sách thanh toán

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sau khi giao hàng.

 - Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

   STK : 0971000003354

   Ngân hàng vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội

   Chủ tài khoản Lê Đức Chính

- Thanh toán bằng hình thức thu hộ COD , hoặc gửi qua xe vận chuyển.

0359835556